De Japanese Language Proficiency Test in Leiden


icon icon icon

De Japanese Language Proficiency Test

De registratie is gesloten. De JLPT voor dit jaar juli is al geweest. Leiden organiseert de JLPT niet in december. Het eerstvolgende toetsmoment is dus juli 2024. De inschrijvingen hiervoor gaan in februari open. Een exactere datum volgt nog.

Praktische informatie
  • U wordt verzocht op de dag van de toets geen kleding te dragen waarop Japanse of Chinese tekst te lezen is. Dit geldt ook voor het schrijfgerei dat u gebruikt.
  • Gebruik voor het maken van de toets een potlood van hardheid HB of bij voorkeur zachter (B, 2B…). Hardere potloden zijn vaak slecht leesbaar en kunnen problemen opleveren bij de becijfering van uw toets.
  • Het gebruik van vulpotloden wordt afgeraden.

 

Structuur van de test

Deelnemers hebben de keuze uit vijf niveaus van N1 (moeilijkst) t/m N5 (makkelijkst). De test bestaat uit verschillende onderdelen, zoals grammatica, vocabulaire, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Voorbeeldvragen zijn hier te vinden:
N1, N2, N3, N4, N5

Vraag en antwoord

Voor wie is de test bedoeld?
Iedereen die een andere taal dan Japans als moedertaal spreekt, kan deelnemen aan de JLPT. Moedertaalsprekers van het Japans kunnen deelnemen aan de test als ze ofwel basis- of voortgezet onderwijs hebben genoten buiten Japan, ofwel de JLPT moeten halen voor staatsexamens in Japan.Deelnemers hoeven op geen manier verbonden te zijn aan de Universiteit Leiden om mee te mogen doen.

Hoe zijn de verschillende niveaus van de test gestructureerd?
De onderdelen en tijden verschillen lichtelijk per niveau. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Niveau Onderdeel Tijd
N1 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 110 minuten

Luistervaardigheid

55 minuten
 
N2 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 105 minuten

Luistervaardigheid

50 minuten
 
N3 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 70 minuten

Luistervaardigheid

40 minuten
 
N4 Vocabulaire 25 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 55 minuten

Luistervaardigheid

35 minuten
 
N5 Vocabulaire 20 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 40 minuten
Luistervaardigheid 30 minuten

 

Kan ik de test voor meer dan één niveau tegelijk maken?
Nee. De test kan maar op één niveau tegelijk worden gemaakt.

Is er studiemateriaal beschikbaar?
Raadpleeg de boekinformatie website (Engels) van de JLPT voor een lijst met studiemateriaal voor alle niveaus. Studenten van de Universiteit Leiden wordt aangeraden voor studiemateriaal een kijkje te nemen in de collectie van de Aziëbibliotheek.

Onder welke omstandigheden kan ik mijn deelnamevergoeding terugkrijgen?
Het is alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen mogelijk de deelnamevergoeding terug te krijgen. Zie hiervoor de Test Guide (hieronder).

Zijn er speciale voorzieningen beschikbaar zoals een uitvergrote versie of verlenging van de toetstijd?
Ja. Hiervoor is wel een Engels- of Japanstalige doktersverklaring nodig. De deadline voor het aanvragen van speciale voorzieningen is hetzelfde als de deadline voor de aanmelding van de toets.

Vragen?

Raadpleeg de Test Guide (Engels, Japans) voor meer informatie. Vragen kunnen worden gericht aan jlpt@hum.leidenuniv.nl. Vragen kunnen gesteld worden in het Nederlands, Engels of Japans.

Personen die bij het afleggen van het tentamen speciale voorzieningen e.d. nodig hebben wordt verzocht contact op te nemen via hetzelfde e-mailadres.