De Japanese Language Proficiency Test in LeidenUnsplashed background img 1

De Japanese Language Proficiency Test

Op zondag 7 juli 2019 wordt de Japanese Language Proficiency Test (JLPT) in Leiden gehouden. De JLPT wordt in Leiden niet in december gehouden. Lees voor dat u zich aanmeldt alvast over de aanmeldingsprocedure en praktische informatie hieronder.

De JLPT is een officieel erkende test waaraan iedereen die Japans als tweede taal leert kan deelnemen. De test wordt georganiseerd door de Japan Foundation en wordt wereldwijd op verschillende locaties gehouden. Voor mensen die aan een Japanse universiteit willen studeren, of die bij een Japans bedrijf willen werken, is een JLPT-certificaat vaak een vereiste.

Aanmeldingsprocedure

Deelnemers kunnen zich vanaf eind februari tot 5 april 2019 aanmelden via deze website. De aanmelding geschiedt via een digitaal formulier op deze website. Behalve de benodigde persoonlijke gegevens bestaat de aanmelding tevens uit een korte enquête.

Na uw aanmelding wordt u doorgestuurd naar betaalservice PayLogic. De inschrijvingskosten bedragen € 100,— als u met iDEAL betaalt. Betaalt u met uw creditcard of met PayPal, dan kost een inschrijving € 105,—. De kosten zijn voor ieder niveau van de toets gelijk.

Vóór 1 mei ontvangt u per e-mail een deelnamekaart (Test Voucher). Deze kaart dient u uit te printen en op 7 juli 2019 mee te nemen naar de toets. Als u na 1 mei nog geen deelnamekaart heeft ontvangen, neem dan contact op met Manon van Liempt via jlpt@hum.leidenuniv.nl. NB De deelnamekaart is niet de betalingsbevestiging van PayLogic.

Praktische informatie

  • U wordt verzocht op de dag van de toets geen kleding te dragen waarop Japanse of Chinese tekst te lezen is. Dit geldt ook voor het schrijfgerei dat u gebruikt.
  • Gebruik voor het maken van de toets een potlood van hardheid HB of bij voorkeur zachter (B, 2B…). Hardere potloden zijn vaak slecht leesbaar en kunnen problemen opleveren bij de becijfering van uw toets.
  • Het gebruik van vulpotloden wordt afgeraden.

Structuur van de test

Deelnemers hebben de keuze uit vijf niveaus van N1 (moeilijkst) t/m N5 (makkelijkst). De test bestaat uit verschillende onderdelen, zoals grammatica, vocabulaire, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Voorbeeldvragen zijn hier te vinden:
N1, N2, N3, N4, N5

Vraag en antwoord

Voor wie is de test bedoeld?
Iedereen die een andere taal dan Japans als moedertaal spreekt, kan deelnemen aan de JLPT. Moedertaalsprekers van het Japans kunnen deelnemen aan de test als ze ofwel basis- of voortgezet onderwijs hebben genoten buiten Japan, ofwel de JLPT moeten halen voor staatsexamens in Japan.Deelnemers hoeven op geen manier verbonden te zijn aan de Universiteit Leiden om mee te mogen doen.

Hoe zijn de verschillende niveaus van de test gestructureerd?
De onderdelen en tijden verschillen lichtelijk per niveau. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Niveau Onderdeel Tijd
N1 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 110 minuten

Luistervaardigheid

60 minuten
 
N2 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 105 minuten

Luistervaardigheid

50 minuten
 
N3 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 70 minuten

Luistervaardigheid

40 minuten
 
N4 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 60 minuten

Luistervaardigheid

35 minuten
 
N5 Vocabulaire 25 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 50 minuten
Luistervaardigheid 30 minuten

Kan ik de test voor meer dan één niveau tegelijk maken?
Nee. De test kan maar op één niveau tegelijk worden gemaakt.

Is er studiemateriaal beschikbaar?
Raadpleeg de boekinformatie website (Engels) van de JLPT voor een lijst met studiemateriaal voor alle niveaus. Studenten van de Universiteit Leiden wordt aangeraden voor studiemateriaal een kijkje te nemen in de collectie van de Aziëbibliotheek.

Onder welke omstandigheden kan ik mijn deelnamevergoeding terugkrijgen?
Het is alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen mogelijk de deelnamevergoeding terug te krijgen. Zie hiervoor de Test Guide (hieronder).

Vragen?

Raadpleeg de Test Guide (Engels, Japans) voor meer informatie. Vragen kunnen worden gericht aan Manon van Liempt op jlpt@hum.leidenuniv.nl.

Personen die bij het afleggen van het tentamen speciale voorzieningen e.d. nodig hebben wordt verzocht contact op te nemen via hetzelfde e-mailadres.