De Japanese Language Proficiency Test in LeidenUnsplashed background img 1

De Japanese Language Proficiency Test

Op zondag 1 juli 2018 wordt de Japanese Language Proficiency Test (JLPT) in Leiden gehouden. De JLPT wordt in Leiden niet in december gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf maandag 26 februari aanmelden via deze website.

De JLPT is een officieel erkende test waaraan iedereen die Japans als tweede taal leert kan deelnemen. De test wordt georganiseerd door de Japan Foundation en wordt wereldwijd op verschillende locaties gehouden. Voor mensen die aan een Japanse universiteit willen studeren, of die bij een Japans bedrijf willen werken, is een JLPT-certificaat vaak een vereiste.

Structuur van de test

Deelnemers hebben de keuze uit vijf niveaus van N1 (moeilijkst) t/m N5 (makkelijkst). De test bestaat uit verschillende onderdelen, zoals grammatica, vocabulaire, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Voorbeeldvragen zijn hier te vinden:
N1, N2, N3, N4, N5

Praktische informatie

Zodra de inschrijving is geopend, kunt u zich via de knop bovenaan de pagina aanmelden. Als u betaalt met iDEAL bedragen de inschrijvingskosten € 100,–. Betaalt u met PayPal, dan kost een inschrijving € 105,–. De kosten zijn voor ieder niveau van de test gelijk.

Vraag en antwoord

Voor wie is de test bedoeld?
Iedereen die een andere taal dan Japans als moedertaal spreekt, kan deelnemen aan de JLPT. Moedertaalsprekers van het Japans kunnen deelnemen aan de test als ze ofwel basis- of voortgezet onderwijs hebben genoten buiten Japan, ofwel de JLPT moeten halen voor staatsexamens in Japan.Deelnemers hoeven op geen manier verbonden te zijn aan de Universiteit Leiden om mee te mogen doen.

Hoe zijn de verschillende niveaus van de test gestructureerd?
De onderdelen en tijden verschillen lichtelijk per niveau. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Niveau Onderdeel Tijd
N1 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 110 minuten

Luistervaardigheid

60 minuten
 
N2 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 105 minuten

Luistervaardigheid

50 minuten
 
N3 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 70 minuten

Luistervaardigheid

40 minuten
 
N4 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 60 minuten

Luistervaardigheid

35 minuten
 
N5 Vocabulaire 25 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 50 minuten
Luistervaardigheid 30 minuten

Kan ik de test voor meer dan één niveau tegelijk maken?
Nee. De test kan maar op één niveau tegelijk worden gemaakt.

Is er studiemateriaal beschikbaar?
Raadpleeg de boekinformatie website (Engels) van de JLPT voor een lijst met studiemateriaal voor alle niveaus. Voor studenten van de Universiteit Leiden is een speciale Blackboardpagina aangemaakt.

Onder welke omstandigheden kan ik mijn deelnamevergoeding terugkrijgen?
Het is alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen mogelijk de deelnamevergoeding terug te krijgen. Zie hiervoor de Test Guide (hieronder).

Vragen?

Raadpleeg de Test Guide (Engels, Japans) voor meer informatie. Vragen kunnen worden gericht aan Manon van Liempt op jlpt@hum.leidenuniv.nl.

Personen die bij het afleggen van het tentamen speciale voorzieningen e.d. nodig hebben wordt verzocht contact op te nemen via hetzelfde e-mailadres.